Комплексный подход к созданию систем и комплексов
Створення комплексних рішень — це розробка, побудова та експлуатація на об'єктах взаємопов'язаних з функціонування та розміщення інженерних та інформаційних систем, систем автоматизації та безпеки з метою підвищення ефективності бізнесу клієнтів.

Ми пропонуємо комплексний підхід до створення об'єктових систем, починаючи від формування бізнес і технічних вимог стосовно створюваних комплексів до організації гарантійного та післягарантійного обслуговування.

Наш комплексний підхід базується на злагодженій взаємодії з замовниками та його службами, детальному вивченні бізнес-особливостей об'єктів та оптимальної організації виконання необхідних робіт на всіх етапах створення комплексів.

1. На етапі «Консалтинг» ми пропонуємо:

 • Систематизацію вихідних даних, включаючи:

  • — Систематизацію бізнес-вимог до комплексу систем;
  • — Аудит існуючих систем;
  • — Систематизацію та оптимізацію технічних вимог до систем;
  • — Аналіз організаційних і фінансових вимог до впровадження комплексів;
  • — Організацію робочих груп і планування переддоговірної роботи.
 • Розробку концептуальних рішень для створення комплексів, що має на увазі:

  • — Визначення концептуальної структури комплексу;
  • — Формування основних технічних рішень із структурі систем;
  • — Оцінка можливості застосування вендорних рішень для створення комплексу і необхідність розробки нетипових виробів;
  • — Визначення основних завдань і способів інтеграції систем комплексу та суміжних систем;
  • — Розробку попередньої відомості основних обладнання, виробів і матеріалів;
  • — Планування етапів робіт і окремих завдань з підготовки та створення систем комплексу та залучення додаткових ресурсів;
  • — Визначення вимог до оформлення результатів робіт, порядку узгодження проектно-технічних рішень, проходження експертиз і введенню комплексів в експлуатацію.
 • Бюджетування витрат на створення комплексів, а саме:

  • — Визначення основних параметрів бюджету та умов, що впливають на вартість робіт;
  • — Виконання оціночного розрахунку вартості обладнання, виробів і матеріалів;
  • — Виконання оціночного розрахунку вартості робіт по етапах проекту;
  • — Оцінку додаткових витрат, необхідних при створенні комплексу;
  • — Оцінку періодів окупності комплексів і витрат на його експлуатацію;
  • — Оптимізація бюджетних витрат.
За результатами консалтингових робіт ми можемо надати оформлені Комерційні та тендерні пропозиції, Концепції побудови комплексів, Тендерну документацію, Бізнес-проект впровадження та проекти договорів на створення комплексів, а також підготувати і провести презентацію концептуальних технічних рішень та їх обгрунтування.

2. До етапу «Проектування» ми відносимо наступні роботи:

 • Передпроектні роботи:

  • — Розробка планів-графіків на виконання передпроектних і проектних робіт;
  • — Підготовка та узгодження кошторисів на проектно-вишукувальні роботи;
  • — Організація заходів щодо отримання необхідних технічних умов та дозволів;
  • — Розробка Завдань на проектування комплексів;
  • — Розробка Технічних завдань на створення систем комплексу.
 • Проектні роботи:

  • — Розробка та оформлення проектно-технічної документації на системи комплексу;
  • — Підготовка кошторисної документації на впровадження комплексу;
  • — Підготовка завдань по суміжних частинах проекту;
  • — Підготовка завдань на розробку нетипових виробів і виконання конструкторської документації;
  • — Участь у проходженні експертизи проектно-кошторисної документації;
  • — Тиражування та брошурування проектно-кошторисної документації.
 • Авторський нагляд за впровадженням проектно-технічних рішень.

Наші сертифіковані інженери підготують і підпишуть проектно-кошторисну документацію відповідно до вимог законодавства України.

3. На етапі «Впровадження» ми готові виконати:

 • Планування впровадження систем комплексу;

 • Поставку обладнання, виробів і матеріалів:

  • — Організацію закупівлі обладнання та матеріалів;
  • — Узгодження поставки аутсорсингового обладнання;
  • — Укладення договорів на виготовлення нетипових виробів;
  • — Доставка матеріалів на склад або будмайданчик;
  • — Надання власних площ для зберігання обладнання і матеріалів за комплексними проектами;
  • — Організація вхідного контролю.
 • Будівельно-монтажні роботи:

  • — Підготовку місць для виконання робіт;
  • — Монтаж кабельних трас мереж та комунікацій з виконанням необхідних вимірювань;
  • — Монтаж обладнання та виробів, їх підключення і перевірку працездатності;
  • — Оформлення виконавчої документації;
  • — Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт.
 • Пусконалагоджувальні робот:

  • — Інсталяція програмного забезпечення;
  • — Програмування контролерів і керуючих пристроїв;
  • — Налаштування параметрів систем управління та інтеграції;
  • — Адаптація інтерфейсів управління;
  • — Розробка інструкцій з налаштування та експлуатації систем і комплексу в цілому;
  • — Навчання персоналу замовника роботі з комплексами.
Зазначений комплекс робіт виконується профільними департаментами «БМС СЕРВІС». Фахівці компанії мають відповідну технічну підготовку, володіють значним досвідом, пройшли кваліфікаційне навчання і сертифікацію компаній-виробників обладнання.
Ми готові виконати комплексні роботи щодо окремих систем, груп і різних систем, комплексу, а також в якості генерального підрядника і проектувальника. В рамках функцій генерального підрядника ми вирішуємо комплекс завдань на етапах:
 • Підготовки до будівництва:

  • — Аналіз дозвільної документації, додаткових умов і проектно-кошторисної документації на будівництво, складання зауважень і рекомендацій щодо внесення змін;
  • — Оцінка вартості будівництва та розподіл бюджету по етапах, чергам, системам та комплексам, аналіз здійсненності окремих рішень;
  • — Розробку тендерної документації та проведення конкурсів на виконання окремих видів робіт;
  • — Надання допомоги у підборі виконавців, збір і оцінку техніко-комерційних пропозицій від субпідрядних організацій і постачальників обладнання та матеріалів;
  • — Розробка та узгодження плану-графіка фінансування, календарного плану будівництва комплексу та аналіз взаємопов'язаних робіт;
  • — Консультування Замовника щодо укладення договорів з підрядниками та виконавцями, підготовці та розміщенні підрядів;
  • — Формування зведено-кошторисних розрахунків та активну участь у проходженні експертиз;
  • — Забезпечення замовника і виконавців необхідною документацією для виконання та контролю робіт, створення порталу інформаційних ресурсів проектного менеджменту з розмежуванням прав доступу до його елементів;
  • — Організація устаткування будівельного майданчика, складських зон, виконання підготовчих робіт щодо забезпечення будівництва і тимчасових мереж;
  • — Визначення заходів з охорони праці та техніки безпеки в ході будівництва.
 • Керівництва будівництвом:

  • — Здійснення проектного менеджменту та підготовка організаційно-розпорядчих документів по перебігу будівництва;
  • — Керівництво всіма виконавцями та підрядниками в ході будівництва, контроль виконуваних робіт, їх якості та своєчасності;
  • — Визначення доцільності наміченої роботи в конкретному місці і в заплановані терміни;
  • — Інформування та консультування Замовника про можливі ризики при виконанні робіт виконавцями, виявлені недоліки і рекомендаціям щодо їх усунення;
  • — Підготовка пропозицій щодо внесення змін до проектно-кошторисну та іншу документацію, ведення переліку актуальної документації;
  • — Контроль ведення виконавчої документації, здійснення авторського та технічного наглядів;
  • — Проведення інспекцій складу і якості виконуваних виконавцями робіт, організація додаткових оглядів та випробувань;
  • — Аналіз застосування будівельних засобів, методів, технології, послідовності операцій і процедур, заходів щодо дотримання норм техніки безпеки;
  • — Виявлення причин і винних у порушеннях процесу будівництва, визначення складу необхідних заходів щодо запобігання порушень;
  • — Аналіз претензій з боку підрядників і постачальників, контролюючих та сторонніх організацій до виконання будівельних робіт, вироблення рекомендацій щодо реагування на них;
  • — Забезпечення систематичного аналізу витрат і операційних витрат в ході будівництва, визначення цільового використання коштів субпідрядниками;
  • — Затвердження всіх фінансових документів з будівництва, включаючи акти на виконані роботи усіма підрядниками та виконавцями;
  • — Підтвердження сум, які повинні бути надані виконавцям відповідно до договорів субпідряду і фактично виконаними роботами.
 • Введення об'єктів в експлуатацію:

  • — Підготовка та проведення комплексних випробувань конструкцій і систем;
  • — Організація робіт щодо усунення виявлених недоліків і невідповідностей об'єкта функціональним і нормативним вимогам;
  • — Надання гарантійних документів на застосовані конструкції, вироби, обладнання, матеріали та виконані роботи в ході будівництва;
  • — Керівництво розробкою експлуатаційної документації на системи і навчанням обслуговуючого персоналу;
  • — Організація роботи держкомісії по вводу об'єкта в експлуатацію та оформлення документів.
Пропонований нами комплексний підхід, високий рівень технічної компетенції і досвід реалізованих проектів, дозволяє забезпечити переваги для всіх учасників процесу будівництва.